Contact us

106/32-33 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

0-4232-7353

0-4232-7358

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการ ติดต่อหมายเลขภายใน

12 ฝ่ายการตลาด (สอบถามข้อมูลงานบริการ และแจ้งข้อร้องเรียน)

13 ฝ่ายบัญชี/การเงิน

14 งานตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม (Check Up)

17 ห้องปฎิบัติการ/ผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลวิชาการหรือโทร.08-6853- 8585

tlc_ud01@hotmail.com

www.tlclabud.net

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. - 16.00 น.